Page 32 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 32

İNOVASYON

     Yıldız Entegre’de İNOVASYON     zamanı!     Yıldız Entegre, yeni teknolojiler ve               ünümüzde iş ortamı hızla değişiyor. Yeni teknolojiler,
     globalleşme hedefi doğrultusunda           G      devlet düzenlemeleri, pazar ve tüketicilerin beklenti-
                                      lerindeki değişim, küresel piyasa koşulları bir taraftan
     kurum içinde sistematik şekilde                  üretkenliğin ve maliyetlerin uygunluğunu güçlen-
     inovasyon kültürünün yerleşmesi                  dirirken öte yandan şirketleri süratle yeni ürünler
     için TİM ile birlikte yeni bir projeye        geliştirmek ve hizmet sunumlarını farklılaştırmak yönünde zorluyor.
                                Yıldız Entegre, yeni teknolojilerin, özgün olmanın, marka olmanın ve
     daha adım attı.                    globalleşmenin bilinciyle kurum içinde sistematik şekilde inovasyon
                                kültürünün yerleşmesi için Türkiye İhracatçılar Meclisi’yle (TİM) yeni bir
                                projeye daha adım attı.

    30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37