Page 31 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 31

Taner Gümüş afetlere karşı yapılan
                                 hazırlıkları anlatıyor…


                                 Afetlere karşı yapılan hazırlıkları, devletin ve yerel yönetimlerin yaptıkları
                                 ile vatandaşların yaptıkları olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Çoğumuzda
                                 yerleşen yanlış bir anlayış bulunuyor. Bir afet anında teknolojinin er
                                 ya da geç galip geleceğine ya da devlet kurumlarının ve sivil toplum
                                 örgütlerinin sonunda bizi bu durumdan kurtaracağına inanırız. Elbette
                                 devletin, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların afetlere hazırlıklı olması ve
                                 derhal harekete geçmesi yaşamsal bir özellik taşıyor. Bir afet durumunda,
                                 en büyük sorumluluk onlardadır. Ancak pek çok kez yaşananların
                                 kanıtladığı gibi afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bu
                                 sürede bizleri ancak kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyabilir.

                                 Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi
                                 birimlerin, tüm bireylere anında ulaşması mümkün olamaz. Afet sonrası,
                                 altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat içinde her bireyin hazırlıklı
                                 olması şarttır. Bunlar insanları yaşama bağlayan saatlerdir. Bazılarımız
                                 afeti bir alın yazısı, zaten kaçınılması mümkün olmayan bir şey olarak
                                 görmeyi tercih eder. Bu nedenle afete karşı hazırlanmak bazılarına boş bir
                                 çaba gibi gelebilir. Bu tür düşünceler zihnimizde bulunan kötü olasılıkları
                                 kovup rahatlamamıza yardımcı olabilir ama afet yaşandığında hiçbir
                                 işe yaramaz. Karın yağıp da yolları kapatmasını engelleyemeyiz ama o
                                 çetin günleri yaptığımız hazırlıklar sayesinde donmadan ve aç kalmadan
                                 atlatabiliriz.

                                 Afetler, aynı zamanda büyük can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu
                                 nedenle kimi durumlarda malımızı ve canımızı nasıl koruyabileceğimizi
                                 bilmek hayati önem taşır. Bu nedenle kendinizi ve ailenizi afetlere karşı
                                 nasıl etkili bir şekilde hazırlayabileceğinizi mutlaka değerlendirmelisiniz.
                                 İlk önce afete hazırlık açısından ailenizin temel ihtiyaçlarının neler
                                 olduğunu, bunların önceden nasıl planlanacağı ve temin edileceğini
                                 öğrenmelisiniz. Sonra da ülkemizde belli başlı olası afet koşullarında nasıl
                                 davranılacağı konusunda gerekli araştırmaları yapmalısınız.                                                           29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36