Page 34 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 34

HABER

     Yıldızlar Yatırım Holding’den     benchmark ziyaretleri


     Yıldız Yıldızlar Yatırım      Siemens İSG benchmark ziyareti    hakkında da detaylı bilgi sahibi oldu. Saha
     Holding, Assan           Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde  gezisi boyunca tesisin hemen hemen her
                       bulunan Siemens Dağıtım Sistemleri
                                          yerinde İSG bilgilendirme ve teşvik afişleri
     Panel ve Siemens’e         Fabrikası’na iş sağlığı ve güvenliği (İSG)  ile panolarının yer aldığı gözlemlendi.
     gerçekleştirdiği          benchmark ziyareti Yıldızlar Yatırım Hol- Tesiste ilgi çeken gözlemlerden biri de
     benchmark              ding Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlkay  özellikle cep telefonu kullanarak yürümeye
                       Ünal, Yıldız Demir Çelik Fabrika Direktörü
                                          izin verilmemesi, bunun için tesiste telefon
     ziyaretlerinde           Kemal Kumru ile şirket çalışanlarından  konuşma alanlarının bulunması oldu. Tesis-
     gözlemlenen artı          oluşan bir heyetle gerçekleştirildi. Tüm  te İSG farkındalığını artırmak adına yapılan
     değerlerin ve bilgilerin      ziyaretçiler için İSG ekipman hazırlıklarını  çalışmaların yanı sıra, gelen her ziyaretçiye
                       öncesinden tamamlayan şirket, bu konuyla
                                          İSG videoları izletilmesi de ekibin gözlem
     grup şirketlerine          ilgili çalışmalarını “Evden geldiğiniz gibi  notları arasında yer aldı.
     uyarlanmasını            eve dönmeniz bizim sorumluluğumuzda”
     hedefliyor.             mottosuyla sürdürüyor. Yıldız Demir Çelik  Assan Panel ziyareti
                                          Assan Panel Tuzla Tesislerine gerçekleştiri-
                       heyeti, Siemens’teki ziyaret boyunca şirke-
                       tin İSG, farkındalık çalışmaları ve hedefleri  len OpEx (Operasyonel Mükemmelik) Saha
                       hakkında bilgi edindi. Siemens’in “Ramak  Ziyareti’nde Assan Panel üretim hattında
                       Kala” sistematiği hakkında da bilgilendirilen  iş sağlığı ve güvenliği konusunda özen
                       ekip, süreç mükemmelliğini ve iyileştirme- gösterilen konuların değerlendirildiği
                       leri takip eden Global Function bölümünü  ziyarette çalışanların farkındalığını artır-
                       de görme fırsatı yakaladı. Ayrıca şirketin  mak için yapılan çalışmalar üzerinde de
                       yine İSG konusunda çevrim içi ve çevrim  duruldu. Şirketin yıllık hedeflerinin üretim
                       dışı bilgilendirme çalışmaları ve eğitimler  tesisi içinde yer alan panolarda açıklıkla
    32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39