Page 30 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 30

canla başla eğitimlere devam ediyoruz.  Bu gibi basit önlemler bile hayatımızı  Çalışmalar farklılaşıyor
      Tabii bu çalışmalarda kendi güvenliğimize  kurtaracaktır. Ayrıca uzmanların dediği  AKUT olarak çalışmalarının ve eğitimleri-
      de dikkat ediyoruz.” diyor. Yardımsever  gibi bir deprem çantası hazırlamak da yine  nin yaşanan afete göre farklılık gösterdiği-
      bir toplum olduğumuzu ama özellikle  önceden yapılması gerekenler arasında.”  ni de dile getiren Taner Gümüş, her afete
      arama-kurtarma konusunda bilinçlenme- Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Felaket başa  müdahale etme şekli ve yönteminin farklı
      nin yaygın olmadığını da söyleyen Gümüş,  gelmeden evvel önleyici ve koruyucu  olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Bir çığ
      şöyle devam ediyor: “Afet anı ve sonra- tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten  operasyonuna kış ve çığ eğitimi almamış
      sında değil, öncesinde de bilinçli olmak  sonra dövünmenin yararı yoktur.” sözünü  gönüllülerimizi ya da deprem operasyo-
      gerekiyor. Binalarımızın sağlam yapılması  hatırlan Taner Gümüş, dünyada yaşanan  nuna enkaz eğitimi almayan gönüllüleri-
      şart. Kırıklardan dolayı bir yerlerimizin ke- deneyimlerden yola çıkarak afet yaşanma- mizi götürmüyoruz. Afetin çeşidine göre o
      silmemesi için camların filmle kaplanması,  dan hazırlıklı olmanın can ve mal kaybını  alanda eğitim almış, donanımlı gönüllüle-
      mobilyalarımızın sabitlenmesi de önemli.  azalttığının altını çiziyor. rimizi operasyonlara çıkarıyoruz.”
                 AKUT Kocaeli’ne ihbar, gönüllü başvurusu ve
               bağış için +90 262 324 88 88 numaralı telefondan
                           ulaşabilirsiniz.    28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35