Page 29 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 29

AKUT hakkında

                         1994 yılında Bolkar Dağları’nda kaybolan iki üniversite öğrencisinin 14 gün
                         aranmasının ve arama çalışmalarının sonuçsuz kalmasının akabinde, dağları iyi bilen
                         fakat arama-kurtarma konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup dağcı 1995’te AKUT’u
      ilgili hislerini, “Ne kadar yorulsak da  kurdu. Bu grup, aynı yıl Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirdi. Dernek,
      benim için operasyonlar hep mutluluk  14 Mart 1996’da AKUT Arama Kurtarma Derneği adı altında resmi kuruluşunu
      sebebi olmuştur. Çünkü bir canın kur- tamamladı. 1998 Adana-Ceyhan depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle,
      tulmasının verdiği hazzı size dünyanın  Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu Yararına Dernek” statüsü aldı.
      servetini bağışlasalar hissedemezsiniz.  AKUT, arama-kurtarma operasyonlarına ve yapılanmaya devam ederken 17 Ağustos
                         1999’da Marmara depremi meydana geldi. Bu süreçte AKUT, 150 gönüllüsüyle
      Ayrıca bu arama-kurtarma çalışmala-  çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtardı. 17 Ağustos 1999 öncesinde
      rının karşılıksız ve gönüllülük ilkesine  Türkiye’de arama-kurtarma konusuna odaklanan tek gönüllü dernek olan AKUT,
      dayanarak yapıldığını da düşünürseniz  birçok sivil toplum kuruluşu ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama-kurtarmaya
      keyfimiz bir kat daha artıyor.” sözleriyle  bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü oldu.
      ifade ediyor. Ayrıca dünya döndüğü
      sürece canlı hayatı kurtarmaya ve ope- AKUT yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya
      rasyonlara çıkmaya devam edeceğini  dönüştürmek, insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunuyor. Marmara
      belirtiyor.              depreminin hemen ardından gelen Yunanistan-Atina depreminde arama-kurtarma
                         çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Atina depreminin ardından 1999’da Tayvan,
      Depreme ne kadar hazırız?       2001’de Hindistan, 2003’te İran, 2005’te Pakistan, 2010’da Haiti, 2015’te Nepal
      Elazığ’daki depreme de değinen    depremlerinde arama-kurtarma; 2019’da Mozambik selinde tıbbi destek çalışmaları
      Taner Gümüş, “24 Ocak’ta, merkez   gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu geliştirdi.
      üssü Sivrice, Elazığ olan 6,8’lik deprem
      hepimizin yüreğini sızlattı. Hem bu  1999 yılından bu yana Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma
      deprem hem de dört ay önce yaşanan  Danışma Kurulu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara
      5,8’lik İstanbul depremi bize bir şey  uygun, arama-kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve
      anlatıyor. Depreme ne kadar hazırız?  bilgili ekiplerden biri haline geldi. INSARAG standartlarına göre 2011 yılında
      AKUT olarak 2020’yi Kentsel Arama   “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu sertifikayı alarak bir ilke
      Kurtarma Yılı ilan ettik. 27 ekiple olası  daha imza attı.
      bir depreme müdahale edebilmek için
                                        To read a brief summary in English, please go to page 57. 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34