Page 7 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 7

Geleceğin Yıldızları Programı’nın Danışmanı Müge Çevik Akademi Yıldız’ı anlatıyor...
Akademi Yıldız, içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğum, olmasaydım kıskanırdım, dediğim plan ve içerikle başladı; devam ediyor. İlk duyduğumda gerçekleşemeyecek kadar bütüncül ve kapsamlı olduğunu düşünmüştüm. Hadi başlıyoruz, dediklerinde biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Böyle bir ekonomik konjonktürde, tüm firmalar ilk olarak eğitim bütçelerinde kısıntıya giderken her seviyeye özel, değerlendirme, eğitim ve koçluk adımlarıyla entegre bir programın parçası olduğum için çok mutluyum. Her seviye yetkinliğe özel kurgulanan, birbiriyle bağlantılı ve gerçek bir akademi olma yolunda çok hızlı ilerleyen Akademi Yıldız’ın çok sağlam bir vizyonun eseri olduğunu düşünüyorum. Firmanın geleneksel değerlerini koruyarak üzerine gençleri ve onların yeteneklerini de eklediği, mentorluğun kurum kültürünün bir parçası olarak yerleştirildiği Geleceğin Yıldızları Programı’nın akademi için önemli bir başlangıç olacağına ve bu sayede, çalışanlarıyla kıymet yaratan şirketin orta ve uzun vadede fark yaratacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm ekibi kutluyor, tüm katılımcıların hem bireysel hem de profesyonel gelişimlerinde bu fırsatı olabilecek en verimli şekilde kullanmalarını diliyorum. İyi ki parçasıyım, iyi ki bir gün, “Ben ilk zamanlarında oradaydım ve bugünün büyük yöneticilerini geleceğin yıldızları oldukları dönemden tanıyorum.” diyeceğim.
Pazarlama bölümlerine yönelik olarak da farklı eğitim modülleri ve yine benzer destekle- yici uygulamalar bulunuyor. Kendi alanında uzman ve deneyimli danışmalar/eğitmenler liderliğinde yürütülecek bu programlar da belli bir zaman dilimine yayılarak, birbirini takip eden eğitim modülleri ve uygulamalarla 10-12 ay sürecek şekilde planlandı.
Temel Gelişim Okulu
Temel Gelişim Okulu ve programlarıyla Yıldızlar Yatırım Holding’in değerlerinin, viz- yonunun, misyonunun, iş yapış biçimlerinin yanı sıra, ortak kurumsal yetkinliklerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, ortak bir
kültürün yaratılması hedefleniyor. Ayrıca çalı- şanların ihtiyaç duyacağı temel eğitimlere de bu okulda yer veriliyor. Bu okulda iki program ve yıllık katalog eğitimleri bulunuyor.
Yıldızlı Olma Yolunda Oryantasyon Programı: Program, Yıldızlar Yatırım Hol- ding’de ve şirketlerinde, görevlerine yeni başlayacak çalışanların işlerine, iş ortamına, kurumsal kültüre adaptasyonunu hızlandır- mak ve işveren markasına katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. İki aylık süreci kapsıyor.
Kurumsal Temel Gelişim Programı: Program, kurumsal yöndeşlik ve temel eğitim seviyesi
Akademi Yıldız, gelişim programları, eğitimleri ve destekleyici birçok uygulamayla Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altında görev yapan tüm çalışanların kurumsal gelişim yolculuğunun önemli bir destek noktası oluyor.
kazandırmak amacıyla hazırlandı. Müdür ve üstü kadrolarda çalışan yöneticiler hariç tüm ofis çalışanlarına yönelik olan program kapsamında Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi, Takım Çalışması, Problem Çözme Teknikleri eğitimlerine yer veriliyor.
Akademi Yıldız Katalog Eğitimler:
Okullardaki programlarda yer almayan ancak ihtiyaçlar doğrultusunda, çalışanların gelişi- mine katkı sağlayacağı düşünülen eğitimlerin bulunduğu genel eğitim kataloğudur. Bu katalogda yer alan genele açık eğitimler için çalışanlar ya da yöneticilerden gelen taleple- rin toplanması durumunda değerlendirme
To read a brief summary in English, please go to page 52. 5


   5   6   7   8   9