Page 5 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 5

ortak ve global bir liderlik dili oluşturmak amacıyla Liderlik Okulu kuruldu. Okulda hedef kitlesine göre farklılık gösteren
ve özel olarak tasarlanan
dört gelişim programı
yer alıyor. Farklı kademeler-
deki yöneticiler için belirlenen
yetkinlikler doğrultusunda geliştirilen programlar, katılımcıların birbirilerini desteklemelerini de sağlayacak şekilde tasarlandı. Her gelişim programında sınıf
içi eğitimler, bireysel koçluk uygulamaları, çeşitli envanterler, 360 derece geri bildirim anketi, dijital öğrenme araçları, kitap/makale gibi gelişimi destekleyecek uygulamalar yer alıyor. Tüm programlar, belli bir zaman dilimine yayılarak birbirini takip eden eğitim modülleri ve uygulamalarla, 12-15 ay arasında sürecek şekilde planlanarak sürdürülüyor. Programlar, kendi alanında uzman eğitmenler, akredite koçlar ve/veya deneyimli danışmalarca yürü- tülüyor. Danışmanlar, hem temel eğitimlerin verilmesinde görev alıyorlar hem de koçluk yapıyorlar.
Kutup Yıldızı Gelişim Programı: Üst kademe yönetim seviyesi için tasarlanan program, ismini, tarih boyunca insanlara seyahatlerinde yön gösteren Kutup Yıldızı’ndan alıyor. Liderlerin iş hayatında insanlara yön ve
yol göstermeleri düşüncesini temel alan program; ilham verecek, değişime ve dönüşüme ön- cülük edecek liderlik yetkinlikleri kazan-
dırmayı ve değerleri yaşatan liderler yetiştir- meyi hedefliyor. Programın
danışmalığını ve yürütücülüğünü yönetim danışmanı, yönetici koçu Dr.
Gürkan Sekmen gerçekleştiriyor.
Yıldızlar Lider Gelişim Programı: Orta kademe yönetim seviyesi için geliştirilen prog- ram, yöneticilerin kendilerini, ekiplerini ve işleri- ni en verimli şekilde yönetmelerini ve yeni nesil yöneticilik yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak hedefiyle hazırlandı. Programın danışmanlığını ve yürütücülüğü yönetim danışmanı, yönetici koçu İlhan Gülertan gerçekleştiriyor.
Yıldızlar Yönetici Gelişim Programı: İlk kademe yönetim seviyesi için geliştirilen program, kişisel gelişime katkı sağlamayı ve temel seviye yönetim becerilerinin kazandırıl- masını hedefliyor. Eğitim, aynı zamanda bir üst seviye yönetim rolleri için hazırlık olacak şekilde tasarlandı. Programın danışmanlığını ve yürütü- cülüğünü eğitmen, kariyer danışmanı, yönetici koçu Ruhan Maral gerçekleştiriyor.
Akademi Yıldız’ın
vizyonu
Yıldızlar Yatırım Holding’in faaliyet gösterdiği her alanda yenilikçi, sürdürülebilir öğrenme ortamını sağlayan ve şirketin güçlü
bir işveren markası olmasını destekleyen yaşam boyu gelişim odaklı akademi olmaktır.
Akademi Yıldız’ın
misyonu
Kalite ve güven ilkeleri üzerine kurulu değerleriyle, her bir çalışanına eğitim ve gelişim fırsatları sunarak şirketin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlamaktır.
To read a brief summary in English, please go to page 52. 3


   3   4   5   6   7