Page 8 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 8

yapılıyor ve uygun eğitim için gerekli orga- nizasyon kuruma özel ya da genel katılıma açık olarak gerçekleştiriliyor.
Mesleki ve Teknik Gelişim Okulu
Bu okul; çalışanlara, görev yaptıkları iş aile- sine ve fonksiyona göre mesleki ve teknik konularda ihtiyaç duydukları eğitimlerin ve gelişim programlarının sunulması hede- fiyle kuruldu. 2019 için Mali İşler Gelişim Programı ve Üretim Teknik Gelişim Programı olmak üzere iki eğitim sunuluyor. Diğer tüm departmanların ihtiyaç duydukları eğitim
ya da programlara ise yeni dönemde yer verilecek.
PROGRAMLAR BAŞLAMADAN NELER YAPTIK?
Haftanın Yıldız Sözü: Her hafta pazartesi mesaisinin ilk saatlerinde motivasyon sağ- layacak sözler paylaşılıyor. İlk haftanın sözü, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Baş- kanı Fehmi Yıldız’ın, “Bir işte başarılı olmak
istiyorsanız ya farklı bir iş yapın ya da işinizi farklı yapın.” oldu.
Haftanın Yıldız Kitabı: Çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek hedefiyle devreye alınan uygulama kapsamında önerilen kitap- lardan alıntılara ve özetlere yer veriliyor.
NELER YAPACAĞIZ?
Akademi Yıldız, belli bir program dahilinde birçok yeni çalışmayı hayata geçirmeye devam edecek. Bu kapsamda planlan diğer çalışmalar şöyle:
Öğrenmenin @ Hali: Karma bir eğitim-ge- lişim modeli benimseyen Akademi Yıldız, sadece sınıf içi eğitimleri değil, günümüz dünyasının dijital ve mobil öğrenme ortam- larını da çalışanlarına sunmanın hazırlığını yapıyor. Bu kapsamda hizmet verecek bir sanal platform üzerinden, zamana ve sınırla- ra bağlı kalmadan çalışanlara gelişim olanağı sunulacak.
Yabancı Dil Programları: Farklı ihtiyaçlara ve taleplere göre geliştirilen programlar doğrul- tusunda tüm çalışanlara yabancı dil gelişimi konusunda destek verilecek.
Yıldızlı Sohbetler: Farklı alanlarda uzman- lıkları ya da deneyimleri olan konuşmacıların katıldığı kısa seminer programlarıyla çalışanların gelişimine katkı sağlanacak.
İç Eğitmen Yetiştirme Programı: Çalışanla- rın farklı uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini çalışma arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek programı başarıyla bitirenler, kurum içinde eğitmen olarak kendilerine ve kuruma katkı sağlama imkanına sahip olacaklar.
Zirveler: Akademi Yıldız Gelişim Zirvesi’yle ilki düzenlenen bu zirvelerle, hem çalışanlara hem de diğer paydaşlara katkı sağlayacak gelişim organizasyonları gerçekleştirilecek.
Süreli Yayınlar: Çalışanlara farklı gündem maddeleri dahilinde, belli zaman dilimlerinde gelişimi destekleyecek dijital yayınlar gönderilecek.
Üniversite İşbirlikleri: Çalışanların lisansüstü çalışmalarını desteklemek ve farklı gelişim ko- nularını Akademi Yıldız bünyesine kazandırmak için üniversite iş birliği çalışmaları yürütülecek.
Kutup Yıldızı Programı’nın Danışmanı Dr. Gürkan Sekmen Akademi Yıldız’ı anlatıyor...
Yıldızlar Yatırım Holding ve Akademi Yıldız’ın liderlik programını yönetmek benim için birçok açıdan heyecan verici bir süreç. Öncelikle Kutup Yıldızı Programı’nın katılımcısı olan değerli yöneticilerin, iş ve hayat tecrübelerinin birçok profesyonel danışman ve eğitmenden aşağı olma- ması benim açımdan son derece öğretici bir deneyime dönüşüyor. Bu süreçte eğitmenlikten çok, birlikte keşfetme ve paylaşma sürecinin
bir moderatörü olarak görüyorum kendimi. Değerli katılımcıların zihinlerini ve yüreklerini açarak, karşılaştıkları problemlere birlikte ürettiği- miz çözümlerin, yönettikleri şirketler için kalıcı sonuçlar yaratacağına gönülden inanıyorum. Bunun yanında bu süreçte kazandığım değerli dostluklar beni büyük bir ailenin bir parçası gibi hissettiriyor. Çoğu kere klişeden öteye gidemeyen “aile” kavramının içini ortak akıl, farklılıklara tolerans ve ortak amaçla, birlikte doldurmamızdan çok keyif alıyorum. Yıldızlar Yatırım Holding’in stratejik hedefleri doğrultusunda liderlik becerilerini yenilediğimiz bu sürecin, şirketin büyüme vizyonuna güçlü katkılar sağlamasını içtenlikle diliyorum.
6


   6   7   8   9   10