Page 6 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 6

Geleceğin Yıldızları Programı: Program, yete- nek yönetimi çalışmaları kapsamında, yetenekli ve potansiyeli yüksek çalışanlar arasından gele- ceğin yönetici adaylarını belirlemek, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak amacıyla tasarlandı. Katılımcıları, Yetenek Komitesi’nin çalışmalarıyla belirlenen program, kendine liderlik, iletişim ve ilişki yönetimi, takım olma, problem çözme tek- nikleri gibi eğitim modülleriyle, çalışanların kişisel gelişimine yatırım yaparak yönetsel roller için hazırlanmalarını hedefliyor. Programın danışman- lığını ve yürütücülüğünü eğitmen, koç ve yazar olan Müge Çevik gerçekleştiriyor.
Satış ve Pazarlama Okulu
Şirketlerin, benzer üretim/hizmet koşulları içinde ve rekabetin çok yoğun olduğu piyasa şartlarında hedeflerine ulaşması, sürdürülebilirliğin sağlan- ması ve rakipleri arasında fark yaratabilmesi için en önemli alanlardan biri satış ve pazarlamadır. Bu farkındalıkla kurulan okul, Yıldızlar Yatırım Hol- ding bünyesindeki şirketlerde satış ve pazarlama fonksiyonlarında, farklı pozisyonlarda görev alan tüm çalışanların, gerekli mesleki eğitim/gelişim ihtiyaçlarının karşılanması ve holding genelinde ortak satış dilinin yaratılması hedefiyle kuruldu. Okulda hedef kitleye göre farklılık gösteren Satış Gelişim Programı, Pazarlama Gelişim Programı ve çeşitli eğitim modülleri sunuluyor. Satış ekipleri için geliştirilen programlarda sınıf içi eğitimler, saha koçluk uygulamaları, saha çalışmaları, an- ketler, dijital öğrenme araçları, kitap/makale gibi gelişimi destekleyen birçok uygulama yer alıyor.
4
Yıldızlar Lider Gelişim Programı’nın Danışmanı İlhan Gülertan Akademi Yıldız’ı anlatıyor...
Akademi Yıldız programlarıyla ilgili görüşme davetini aldığımda, bu eğitim programının da pek farklı olmayacağını düşünerek ön çalışmamı yap- mıştım. Yanılmışım! Akademi Yıldız, yaklaşımı ve yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Akademinin kısa zamanda şirket içinde kabulünü, aldığı desteği ve katılımcıların faaliyetlerle ilgili gösterdikleri hassasiyeti bu farklılığa bağlıyorum. Akademi Yıldız’ı farklı kılan özellikleri ise şöyle sıralayabilirim: (1) Bütüncül bakış açısıyla yaklaşım. Bütüncül olarak şirket çalışanlarının iş yapış şekillerini ve yaklaşımlarını güncel rekabetin şartlarına uyumlu hale getirecek eğitim programlarını yürütürken şirketin hedeflerini ve amaçlarını gözden kaçırmıyor. (2) Kapsayıcı yaklaşım. Akademi Yıldız, şirket içindeki tüm paydaşları dikkate alıyor. Şirket içinde her seviyedeki paydaşların gelişim ihtiyaçlarını gözeterek tüm seviyelerin birbirini destekleyen bakış açıları kazanmalarını sağlayacak, birbirlerini destekleyen ve örtüşen eğitim programlarıyla yoluna devam ediyor. (3) Katılımcının gelişim sürecini yakından takip eden ve destekleyen yaklaşım. Bütünde şirketin hedefle- rini gözetirken özelde bireylerin ihtiyaçlarının anlaşılması, desteklenmesi
ve geliştirilmesi için tamamlayıcı bir yaklaşım sergileyen Akademi Yıldız bunu envanterler, eğitimler ve koçluklar vasıtasıyla yapıyor. Böylece her bir katılımcı çeşitli araçlarla nerede olduğunu, nereye doğru ilerlediğini, neye ihtiyaç duyduğunu görürken bu araçların sonuçlarına uygun olarak tasar- lanmış eğitimler ve eğitimleri destekleyen koçluklarla ihtiyacı olan bilgi ve desteğe ulaşabiliyor. (4) İşine adanmış Akademi Yıldız ekibi. Her aşamada titizlikleri, disiplinleri ve ekip olarak hareket etmeleriyle biz eğitimcilerin
ve katılımcıların verimli çalışması için ihtiyaç duydukları ortamı ve süreci yaratıyorlar. Sonuç olarak yönetim kurulu seviyesindeki inanç ve destekle; yürütme seviyesindeki adanmışlık, cesaret ve çalışkanlıkla Akademi Yıldız yoluna hızlı ama emin adımlarla devam ediyor.


   4   5   6   7   8