Page 4 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 4

ODAK
Akademi Yıldız’la
ÖĞREN, GELİŞ, FARK YARAT!
Gelişen ve geliştiren, yenilikçi ve mutlu, şirketine ve şirket değerlerine bağlı çalışanlarla geleceğe hazırlanma hedefi doğrultusunda yol alan Yıldızlar Yatırım Holding, Akademi Yıldız’la daha da güçlü olmaya hazır.
Y ıldızlar Yatırım Holding’in stratejik hedefleri ve değerleri
ışığında, tüm çalışanların ge- lişmesi, geleceğe hazırlanması ve kurumun öğrenen bir or-
ganizasyona dönüşmesi gerektiği vizyonuyla ortaya çıkan akademi kurma fikri, Eylül 2017’de ilk tohumların atılmasıyla hayata geçirildi. İnsana yatırım yapmadan kurumsal gelişimin olmayacağı inancıyla çıkılan bu yolculukta, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız başkanlığında, birçok yönetici-
nin katılımıyla oluşturulan proje grubunun çalışmaları akabinde Akademi Yıldız’ın kurulma süreci başladı. Sabancı Üniversitesi Yönetici Ge- liştirme Birimi’yle yapılan iş birliği sonrasında süreç hızlanarak devam etti.
Nisan 2018’de ekip üyelerinin göreve baş- lamasıyla birlikte Akademi Yıldız Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü kuruldu. Ekip, okul programlarının tasarımları ve diğer altyapı çalışmalarına yönelik tüm süreçleri tamamla- mak üzere işe koyuldu. Akademi Yıldız, eğitim
ve geliştirme faaliyetleri öncesinde Haftanın Yıldız Sözü ve Ayın Yıldız Kitabı çalışmalarıyla kendini şirket içinde hissettirmeye ve merak uyandırmaya başladı. Yapılan tüm hazırlık çalışmalarının sonrasında 13 Nisan’da alanında uzman önemli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı Akademi Yıldız Gelişim Zirvesi & Lansma- nı gerçekleştirildi. Lansmanla birlikte Akademi Yıldız, “Öğren, Geliş, Fark Yarat!” sloganıyla her biri farklı bir gelişim fırsatı sunan dört okulunu hayata geçirdi ve gelişim programlarını başlattı. Eğitim ve gelişim programları planlanan takvim doğrultusunda hızla devam ediyor.
OKULLAR VE GELİŞİM PROGRAMLARI Liderlik Okulu
Değişim ve dönüşümün çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında iş liderlerinin kendilerini, ekiplerini, kurumlarını geliştirmeleri, güçlendir- meleri ve rol model olmaları kritik bir önem ta- şıyor. Bu bakış açısıyla Yıldızlar Yatırım Holding’in tüm yöneticilerine günümüz iş hayatının gerektirdiği yeni yetkinlikleri ve yaklaşımları ka- zandırmak, holdingin değerleri doğrultusunda
2


   2   3   4   5   6