Page 8 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 8

Dünya değişirken
     geleceğe emin
     adımlarla ilerlemeyi
     hedefleyen Yıldız
     Demir Çelik, Birİz
     Kurumsal Dönüşüm
     Programı’yla
     tepeden aşağıya
     kadar hizalanmış,
     birbiriyle uyum içinde
     misyonunu yerine
     getiren ve arzu ettiği
     geleceğe ilerleyen
     bir şirket olmak için
     harekete geçti.







     ODAK

     Dünya değişiyor




     Yıldız Demir Çelik dönüşüyor





                       D      ünya değişiyor... 1980’li, 1990’lı ve 2000’li yıllar çok uzak değil. Ancak o günlerin


                             dünyasıyla bugünler arasında karşılaştırılamaz farklar var. Mesela o zaman maki-
                             nelerin birbiriyle etkileşimi yoktu. GSM teknolojileri, hayatımızın bu kadar büyük
                             bir parçası değildi. Akıllı telefonlar yoktu. Genetik bilimi bu kadar konuşulmazdı.
                             Kalp krizlerinden ölümler vardı ancak kanser ölümleri bu kadar ağırlıklı değildi.
                        Dünya ekonomileri büyüyordu, son zamanlarda ise bu büyüme yavaşlama içinde.

                        Pazar şartları değişiyor. Rekabet çetin ve kârlar azalıyor. İkame ürünler artıyor. Fark yaratan bir
                        buluş hemen taklit ediliyor. Siyaset değişiyor. Ülkeler hiç olmadığı kadar korumacı bir tutum
                        içinde. Ticaret savaşları yoktu. Tam tersine globalleşme büyük bir hızla yayılıyordu. Ekonomik
                        şartlar değişiyor. Yavaşlayan ekonomiler, gelir adaletinde açılan farkları ve işsizlik oranlarını
                        yönetmeyi zor bir hale getirdi. Yaşam biçimleri değişiyor. Hız, hayatımızın bir parçası oldu.
                        Teknoloji olanca hızlıyla değişiyor. Çevre duyarlılıkları her geçen gün değişiyor. Dünya hiç bu
                        kadar kirlenmemişti. Isı değişimleri ve iklim değişiklikleri yaşam biçimimizi bu kadar tehdit
                        eder olmamıştı. Yasal düzenlemeler değişiyor. Dünya ülkeleri arasındaki büyük kutuplaşma ve
                        “kendi kabuğuna çekilme” eğilimi epeydir yaşamımızın parçası; korumacı düzenlemeler olanca
                        sertliğiyle devam ediyor.





    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13