Page 6 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 6

HABER
     Sürdürülebilir     geleceğe yıldızlı bir     adım Yıldız Enerji

     Türkiye’ye
     değer katmak ve
     sürdürülebilir geleceğe
     bir adım atmak
     hedefiyle Ocak ayı
     itibarıyla faaliyete
     başlayan YYH Yıldız
     Enerji, Yıldızlar Yatırım
     Holding’in ülkenin
     dört bir yanına yayılan
     şirketlerine ve kurumsal
     müşterilerine en verimli
     koşullarda elektrik
     enerjisi sağlayacak.


     T      ürkiye’nin önde gelen sanayi grupları arasında yer  Enerji verimliliği için


                                  Tüm faaliyetlerini toplumsal fayda sağlamak üzerine kurgulayan Yıl-
           alan Yıldızlar Yatırım Holding’in son yatırımı, YYH
           Yıldız Enerji oldu. 2019’un son çeyreğinde faaliyete
                                  dızlar Yatırım Holding, yeni şirketi YYH Yıldız Enerji’yle enerji alanındaki
                                  sosyal sorumluluk projelerini de yönetiyor. Alanında uzman Yıldız
           başlayan YYH Yıldız Enerji, başta ülkenin dört bir
           yanında konuşlanmış grup şirketleri olmak üzere
                                  konsepti çerçevesinde enerjinin en verimli şekilde nasıl kullanılacağına
     kurumsal müşterilere en uygun koşullarda elektrik enerjisi sağlamayı  Enerji çalışanlarının kurduğu Enerji Yönetimi Kurulu, “Enerjini Yönet”
     hedefliyor. Tüm iş kollarında doğayı koruma ve sürdürülebilir bir  dair bilinçlendirme çalışmaları yürüterek bu alandaki farkındalığın
     geleceğin kurulmasına destek olma vizyonuna sahip olan Yıldızlar  artmasına katkı sunuyor. Enerji Yönetimi Kurulu, grup şirketleri dışında
     Yatırım Holding, YYH Yıldız Enerji aracılığıyla hem enerji kaynakları- geniş bir etki çemberi oluşturmak amacıyla Yıldızlar Yatırım Holding’in
     nın verimli kullanılmasını hem de var olan sistemin çok daha verimli  tüm çalışanları ve paydaşlarının yanı sıra, aileler ve sosyal çevreyi de
     işletilebilmesini amaçlıyor.               kapsayan geniş bir alanda çalışmalarını yürütüyor.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11