Page 35 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 35

paylaşıldığını gözlemleyen heyet, süreçle-
      rin nasıl takip edildiğini, kalite ve müşteri
      memnuniyeti konusunda neler yapıldığını
      da gözlemleme fırsatı buldu. Kibar Holding
      bünyesinde uygulanan Kaizen sistematiği
      kapsamındaki ödüllendirme süreçleri hak-
      kında bilgi edinme fırsatı bulan ekip, OpEx
      süreçlerinin Assan Panel ve Kibar Holding
      genelinde bir kültür olarak benimsendiğini
      öğrendi. Heyetin gözlemlediği en dikkat
      çekici konu ise Assan Panel genelinde etik
      kavramına verilen önem oldu.

      Siemens’le 2. toplantı
      Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketleri,
      18 Şubat’ta Siemens Türkiye Genel Müdür-
      lük binasında karşılıklı iş akışlarını değer-
      lendirmek için bir benchmark toplantısı
      gerçekleştirdi. Siemens Türkiye’nin Müşteri
      Hizmetleri Satış ve Pazarlama Destek İş
      Birimi Müdürü Ergün Çetin’in sunumuyla
      başlayan ziyaret kapsamında enerji verim-
      liliği, bina teknolojileri, eğitim hizmetleri,
      robotik otomasyon, finansal çözümler,
      dijital fabrika teknolojileri, kurumsal bilgi
      teknolojileri gibi konular üzerinde duruldu.
      Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
      ve CEO’su Hüseyin Gelis’in ev sahipliğini
      yaptığı ziyarete Yıldızlar Yatırım Holding
      Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ile grup
      şirketlerinden oluşan bir heyetle katılım
      sağlandı.


                                        To read a brief summary in English, please go to page 58. 33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40