Page 27 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 27

Instagram da karmaşıklaşmaya başladı. Twitter çok speküla- Güven Borça’ya göre;
      tif; şirketlere özellikle bu mecrayı pek önermiyoruz. Herkes  2020’de markaları neler bekliyor?
      dijitale ve sosyal medyaya yatırım yapıyor. Google’da bir şey
      aratıyorsunuz, sosyal medya sayfalarınızda reklam çıkıyor.  • 2020 sonrası çok büyük değişikliklere gebe.
      Tüm bunlar çağın gerçeği. İnsanlar çok ciddi vakit geçiriyor- Birçok alanda değişiklikler bekleniyor.
      lar sosyal medyada. Yeni bir dünyanın değişimini iyi anlamak
      lazım.                           •  Otomasyon beklentileri çok fazla.
                                   •  Türkiye’de yıllardır süren gayrimenkul/inşaat
      Yıldızlar Yatırım Holding ile aranızda nasıl bir iş birliği
      var?                             alanlarında globalleşme söz konusu.
      Yıldız Entegre için çalışıyoruz. Marka mimarisi konusunda bir  • Dünya bir dönüşüm içinde, Türkiye’deki firmalar
      dönüşüm süreci gerçekleştirildi. Yıldız Home, Yıldız Trend,  bunu iyi görmeli.
      Yıldız Master adlı üçlü bir yapıya geçtiler. Yıldız Entegre’nin
      logosu değişti. Biz bu süreci netleştirmeye ve markalar  •  Stratejik düşünmek, analiz yapmak, araştırma
      arasındaki hiyerarşik yapıyı temellendirmeye çalışıyoruz. Bu  yapmak, fırsatları değerlendirmek şart!
      sayede markalar biraz daha öne çıkacak. Yıldız Entegre’yle  •  Türkiye’den birçok firma çeşitli alanlarda
      çalışmak bana çok heyecan verdi. Parkeci, suntacı, bayi,   Avrupa’da satın almalar yapıyor.
      üretici, hepsini gezdik; onların bize aktardığı şu: Son iki yılda
      pazarlama adına yapılanlar çok pozitif geri dönüş almış.
                                                           25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32