Page 26 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 26

Eskiden marka deyince tüketim,
            kozmetik, içecekler, giyim, arabalar

            konuşulurdu. Şimdi artık her şey

            marka! Yani bir ahşap ya da çimento
            üreticisi bile markalaşmadan fayda

            sağlayabiliyor.
     Dediğiniz gibi markalaşma konusunda şirketler artık daha
     bilinçli. Nasıl oluştu bu?
     İnsanlar faydayı, sonucu görünce ikna oluyorlar. Benim babam gıda
     toptancısıydı, 1970’lerden itibaren özellikle 1980’lerde Unilever kural-
     ları değiştirdi ve sonuç almaya başlayınca herkes, “Bu iş artık bundan
     sonra böyle olacak demek ki.” dedi. İşte Sana’lar, Omo’lar o zaman
     çıktı. Markada bir hikmet var, biz de markalaşalım, demeye başladılar.
     Markalaşarak fark yaratıldığını, katma değer yaratıldığını gördüler.
     Yurt dışında başarılı örnekleri de görünce markaya yatırım yapmanın
     önemi fark edildi.

     Markalaşma konusunda şirketlerin attığı adımları nasıl de-
     ğerlendirirsiniz? Başarılılar mı yoksa yanlış adımlar atanlar da
     var mı?
     Her türlüsü var. Türkiye’nin kendine has bir iş yapma kültürü var,
     şirketlerin de. Özellikle birinci kuşak patron şirketlerinde bu daha net.
     Sıfırdan belli bir grup haline gelmiş şirketlerin iş yapış şekilleri belli bir  Şimdi devir değişiyor. Artık birçok şey dijital ve dijitalde
     çizgide ilerliyor. Bu yol da çoğu zaman global marka yönetimi mo- oluşan markalar var, onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
     delleriyle uyuşmayabiliyor. Yani bunu deneyip vazgeçen çok firma  Zaman çok hızlı değişiyor gerçekten; yakalamakta biz bile ba-
     var. Yabancı bir şirketten pazarlama müdürü getirip iki sene sonra  zen zorlanıyoruz. Sosyal medya reklamlarında bile sürekli kural
     yolları ayıranlar da... Becerenler de var tabii. Bunun sırrı globaldeki  değişiyor. Bunların hepsini yakalamak lazım. Hazır giyim Türkiye’nin
     tecrübeyi yerele uygulayabilmekte. Amerikan şirketindeki sistemi  önemli bir sektörü ama bu saatten sonra Mango ve Zara’ya kafa
     bire bir Türkiye’de uygulayacağım derseniz, tutmaz. Burası Türkiye.  tutamazsınız. Ama bu konuda dijitali fırsat olarak görüyorum. Tabii
     Patronu, ailesini, şirketin dinamiklerini, satışın, sahanın, üretimin  buna iş dünyası ne kadar öyle bakıyor, bilemiyorum. Dünyada
     beklentilerini, taleplerini anlayacaksınız ve tüm bunları harmanlaya- dengeler değişiyor, sistem sorgulanıyor, Çin’in büyümesi ve Çin’de
     caksınız. Sabır ve irade gerekiyor.          ortaya çıkan bu virüs... Krizi fırsata çevirmek, bir Çin deyimidir.
                                 Çin’de tekstil bundan dolayı duracaksa bizim bu konuya odaklan-
     Markalaşma yolunda ilerlerken doğru adımları atan, gerçek- mamız lazım. Doğru öngörürsek krizi fırsata çevirebiliriz.
     ten dünya markası olan şirketler var, diyebilir miyiz artık?
     Yani kitabınıza adını veren soruyu yanıtlayabilir misiniz? Var  Sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda?
     mı şu anda Türkiye’de dünya markası?          Sosyal medya çok değişken bir alan. Tabii ki ihmal edilemez ama
     Markalarımızın hacimleri, ciroları çok arttı. Hakikaten iyi örnekler var.  duruma, ihtiyaca ve hedef gruba göre çok iyi kararlar verilmesi
     Bugüne göre ciroları katlandı ama ilk beş yüze hâlâ giremedik. Orada  gerekiyor. Ezbere gitmemek lazım. Televizyon reklamı tamam,
     umduğum kadar hızlı gitmedi süreç; kitabı yazarken daha umutluy- kime ulaştığı belli ama sosyal medyada dengeler hızlı değişebilir.
     dum. Devletin oluşturduğu Turquality çok iyi bir destek programı. İş  Facebook’un düşüşü ve gerilemesi, yerine Instagram’ın çıkışı söz
     dünyasından biraz daha hırslı olmasını bekleyebiliriz bu konuda. konusu ama
    24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31