Page 25 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 25

kurdu. O dönem dünya markalarımız olmalı, diyerek oldukça  entegrasyon için uzun yıllar hizmet verdiğimiz çok sayıda
      heyecanlandık. Bunun üzerine profesyonel kariyeri bıraktım ve  firma var.
      Markam’ı kurdum.
                              Markalaşma konusunda yetkin bir isim olarak bu kav-
      Markam olarak neler yapıyorsunuz?        ramın ne demek olduğunu ya da pazarlamadan nasıl
      Türkiye’de ilk marka danışmanlık şirketiyiz. Biz bir ajans, bir  ayrıştığını anlatabilir misiniz bize?
      tasarım ya da tescil ofisi değiliz; tamamen stratejik danışmanlık  Tanımı her sene değişse de pazarlama bir üst süreç; sattığınız
      yapıyoruz. Marka stratejileri oluşturma, marka konumlandır- ürünü, hizmeti ikna ettiğiniz insanlara ulaştırmak ve bunu tekrar
      ma, marka portföyü stratejisi, markaları temizleme, ayıklama...  tekrar yapma işi. Marka ise bunun sonuçlarından ya da unsurla-
      Şirketler zamanla marka çöplüğüne dönüşüyor. Örneğin  rından biri. Bazı pazarlama fonksiyonları marka yönetimi, bazıları
      otomotiv firmaları birçok marka satın alıyor, sonra bakıyor  ise ürün bazındadır. Pazarlama marka olmadan yapılabilir ama
      ki hepsiyle başa çıkamayacak, o markaları elimine etmeye,  markanız varsa pazarlama yapmak zorundasınız. Bu kavramlarla
      temizlemeye başlıyor. Şirketler pazarlama odaklı bir dönüşüm  ilgili ayrım iş dünyasında da oturdu artık. Eskiden marka deyince
      yaşamaya başladı, bunun için pazarlama bölümleri kuruldu.  tüketim, kozmetik, içecekler, giyim, arabalar konuşulurdu. Şimdi
      Biz bu süreçleri çok yönettik. Onlarca şirkette ilk pazarlama  artık her şey marka! Yani bir ahşap ya da çimento üreticisi bile
      departmanlarını oluşturduk, görev tanımlarını yazdık; sürece  markalaşmadan fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla konu genişliyor.
                                        To read a brief summary in English, please go to page 57. 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30