Page 24 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 24

UZMAN GÖRÜŞÜ


        Türkiye’nin ilk marka danışmanı        Güven Borça’yla pazarlama        ve marka üzerine

                       Türkiye’nin ilk marka danışmanı Güven Borça,
                       pazarlama ve markalaşma arasındaki farkı,
                       Türkiye’den nasıl dünya markası çıkacağını ve
                       Yıldız Entegre’yle yaptıkları iş birliğini anlatıyor.

        Lisansınızı endüstri mühendisliğiyle tamamla-
        dıktan sonra ürün geliştirme mühendisi olarak
        çalışmaya başladığınızı biliyoruz. Ardından pazar-
        lamaya evriliyor kariyeriniz…
        İpek Kağıt’ın Karamürsel tesislerinde ürün geliştirme
        mühendisi olarak işe başladım. Aynı dönemde İpek
        Kağıt’ta merkezde bir pazarlama bölümü kuruldu. O
        zaman girişim-pazarlama yani satış bölümü ne yapacak,
        diye düşündük. Bir süre sonra pazarlama kariyeri yap-
        malıyım, diye düşündüm ve pazarlama bölümüne geç-
        tim. Dolayısıyla “marketing” kavramı hayatıma 1987’de
        girdi. Türkiye’nin bu kavramla tanışması ise 1990’lar. Bazı
        sektörler hâlâ öğrenmedi; satış ve pazarlama farkını
        bilmeyenler var maalesef.

        Markalaşma konusu nasıl devreye girdi peki?
        Markalaşma, pazarlamanın en önemli disiplinlerinden
        biri. İpek Kağıt’ta daha çok ürün yöneticiliği yapıyor-
        dum, Colgate’e geçince marka yöneticiliği görevinde
        bulundum. Markanın önemini o dönemde anlamaya
        başladım. Yurt dışı seyahatleri ve aldığım eğitimlerin
        ardından marka konusu gündeme girdi. “Marketing
        Türkiye” dergisi 1991’de çıktı, ikinci sayısında ilk yazım
        yayımlandı. Marka yöneticisi ifadesini orada ilk kez
        ben kullandım. Ardından 1992’de ilk Marketing Forum,
        1993’te ilk marka eğitimi gerçekleştirildi. Colgate’te
        pazarlama kariyeri yaparken bir yandan da bildiklerimi
        paylaşmaya başladım çünkü Türkiye’de bir arayış baş-
        lamıştı. Özellikle gıda ve dayanıksız tüketim maddeleri
        alanında firmalar pazarlama bölümleri kurmaya başladı.
        Bankalar, pazarlama ve marka yönetimi departmanları
    22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29