Page 11 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 11

YILDIZ DEMİR ÇELİK UFUK
                                             KOÇ DANIŞMANLIĞINDA
                                             DÖNÜŞÜYOR
                                             UFUKKOÇ Kurumsal Performans
                                             Danışmanları firmasının
                                             kurucusu Ufuk Koç, ilk kez
                                             2017’de Yıldızlar Yatırım
                                             Holding’le bir araya geldi.
                                             Bu süreçte, Akademi Yıldız’ın
                                             kuruluş aşamasında, firmanın
                                             uzmanlık alanına giren kurumsal
                                             akademi/üniversite kurma
                                             konusunda karşılıklı görüş
     ahenkle çalışan bir şirket olmayı sağlayacak  Performans Yönetim Sistemi devreye girecek.  alışverişi gerçekleştirildi ve
     en önemli araç yani strateji haritası oluşturu- Bu sayede adil ve tarafsız bir performans de- kurumlar birbirini tanımış oldu.
     lurken her seviyeden şirket çalışanına ihtiyaç  ğerlendirme kültürü oluşturmak hedefleniyor.  Yıldızlar Yönetim Kurulu Üyesi
     duyulduğu noktada geniş bir katılım sağlandı.  Performansa dayalı kültürün en önemli özel- Hakkı Yıldız’la yapılan karşılıklı
     Şirket çalışanlarının kendi çalışma ortamları- liği olan ücret ve haklar bu süreç sonucunda  ihtiyaç belirleme görüşmeleri
     nın nasıl bir yer olması gerektiği konusunda  şirkete katkıya göre değerlendirilecek. sonrasında UFUKKOÇ Kurumsal
     katılımcı olmaları ve söz haklarını kullanmaları                Performans Danışmanları
     önemli bir konu olarak ön plana çıktı.  Yetenek Yönetim Süreci: Şirket çalışanları- firmasının Yıldız’a Yönetim Koçu
                       nın potansiyelini doğru tespit etme ve buna  ve Danışmanı olarak hizmet
     Birİz neleri değiştirecek?     göre gelişimlerine katkıda bulunma süreci  vermesine karar verildi. Firma bu
     Performans Yönetim Sistemi: Şirket perfor- devreye girecek. Yetenek Yönetim Süreci adıy- kapsamda Yıldız Demir Çelik’in
     mansına katkısı ölçüsünde çalışanların değer- la gerçekleştirilecek bu aşama için çalışmalara  kurumsal dönüşüm sürecinin
     lendirildiği bir ortama dönüşmeye başlanacak.  başlandı.           sorumluluğunu da üstlendi.


                                                            9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16