Page 52 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 52

Yıldız Entegre’nin çözüm ortakları arasında bulunan Interprint’ten, git gide esneyen mekanlarla birlikte ortaya çıkan dekor akımlarına dair...
DEKORASYON
İleriye bakarak iç mekan tasarımına katkı sunmak
I nterprint Tasarım ve Pazarlama Direktörü Salva- tore Figliuzzi’ye göre tüm yaşam alanlarımızda şehirleşme ve dijitalleşme gibi mega trendler, barınma ve yaşama tarzımızı değiştiriyor. Her şey hızlanıyor ve yeni alfabeler olarak tanımlanan
algoritmalar tarafından kontrol ediliyor. Oturma alanı daralıyor, daha elastik ve yenilikçi iç tasarım öğelerine ih- tiyaç duyuluyor. Üreticiler, artan bir hızla turbo trendlere ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Bütün bu hipermo- dernizm içinde insan geri çekilip rahat edebileceği ve dengede durabileceği mekanlar arıyor. Bizim bu konu- lara cevabımız, “Next” yani bir sonraki. Next, ileriye bakış ve yarının iç mekan tasarımına katkı konseptidir. Next, Interprint’in gelecek vizyonu ve özgün dekor tasarımı- nın kendisidir. Bize ivme veren ve bizi motive eden soru şu: Geleceğin dekorları neye benzeyecek?
Yapaya karşı reaksiyon
Bugünkü yaşamımızda karşımıza çıkan dijital ögeler gittikçe günlük hayatımıza daha çok karışıyor ve ister istemez doğallığa doğru bir ihtiyaç yaratıyor. İnsan
bu yapay ortamlarda karşı bir düşünce ve reaksiyon göstermek, yaratmak istiyor. Bu karşı düşünce ve tasarım trendinin en önemlisi ‚mükemmel olmayan, bitmemiş tasarım (imperfection) olarak karşımıza çıkıyor. Kendin
yap (do it yourself/DIY ) trendi ise çoktandır hayatımızın içinde. Dijitalleşmeye karşı akım olarak bir de sadecilik (minimalism) trendi öne çıkıyor. Bu trend, mobilyadan iç mekan tasarımına kadar çok güçlü bir şekilde hissediliyor.
Daha az mobilya
Günümüzde çok daha az mobilyaya ihtiyacımız var, ev- ler ufalıyor, mekanların kullanımı farklılaşıyor. Mekanlar arasındaki sınırlar bulanıklaşmaya ve silinmeye başlıyor. Belli dekorların belli yaşam alanlarında kullanıldığı zamanlar geride kaldı. Örneğin taş veya mermer bir yüzey eskiden sadece mutfak tezgahlarında kullanılırdı, günümüzde ise iç tasarımın sınırları yok oluyor; belirleyi- ci dayatmalar da öyle.
Harekete geçiren akımlar
Tüm bu süreçte insanları hangi akımlar hareket ettiriyor ve nereye doğru gidiyor bu akımlar? Bu soruların cevabı- nı beş bölümde inceleyelim:
Oturum alanı: İnsanlar yaşadıkları yerde çalışıyorlar veya çalıştıkları yerde yaşıyorlar. Fonksiyon alanlarının sınırları eriyor ve yok oluyor. Birçok oturum alanı esnek olarak kullanılıyor, böylelikle mobilya ihtiyacı ve tasarımları
50


   50   51   52   53   54