HABERLER

Daha fazla yükle

Kamunun Bilgilendirmesi-Başiskele/Kocaeli

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ 

BÖLÜM-1

 1. Unvan : Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Adres  : Sepetlipınar Mahallesi Yavuz Özer Caddesi No:15, 41275, Başiskele/Kocaeli- Türkiye

 1. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 2. Kuruluşumuzda genel olarak, Tutkal üretimi yapılmaktadır.
 3. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:

 

Tehlikeli maddenin adı

Yönetmelik kapsamındaki zararlılık başlığı

SEA Yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategorisi

Zararlılık ifadesi kodu

Isı Transfer Sıvısı

 (Tuz salamurası)

P Fiziksel

-Oksit. Katı 3

-Akut Tok. 3

-Sucul Akut 1

H272

Alkoller

(Formaldehit çözeltisi üretiminde kullanılan hammadde metanol)

Adlandırılmış

-Alev. Sıvı 2

-Akut Tok. 3

-BHOT Tek Mrz. 1

H225

H331

H311

H301

H370

Aldehitler

(Formaldehit Çözeltisi)

H Sağlık

-Akut Tok. 3

-Cilt Aşnd.1B

-Cilt Hassas.1

-Muta. 2

-Kans. 1B

-BHOT Tek Mrz. 2

H301

H311

H331

H314

H317

H341

H350

H371

 1. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, emisyon olması halinde kesikli siren sesi , yangın durumunda dalgalı siren sesi ile çevre halkına ve kuruluşlara duyurulması sağlanır. Söz konusu acil durum, Acil Durum Yönetim Merkezindeki acil durum butonu sistemiyle fabrika dışındaki kuruluşlara ve yerleşim birimlerine iletilir. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilmesi sağlanır.  Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. Ayrıca DADP ( Dahili Acil Durum Planı ) hazırlanmış olup resmi kurumlara bildirilmiştir. Acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında çevrede bulunan kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda cam ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

BÖLÜM-2

 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot benimsenmiştir. Bu Aramis-Vade Mecum metodudur. Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak aşağıda açıklaması verilen yöntem belirlenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir. Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması:
  1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
   1. Hidrometeorolojik afetler: Sel, fırtına, yıldırım düşmesi
   2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan
  2. Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden ve kıyı tesislerden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
  3. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, demiryolu, boru hatları ve denizyolu ile taşınması da kaza potansiyeli olan tehlikeler,
  4. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
  5. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 2. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 3. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) ve BOW-TIE metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 4. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 5. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,

YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. A.Ş.