HABERLER

Daha fazla yükle

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildiri İmzası

İŞ’TE FIRSAT EŞİTLİĞİ

 

 

Yıldızlar Yatırım Holding

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirisi'ni imzaladı.

 

 

 

Yıldızlar Yatırım Holding olarak; iş dünyasının liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik açıkça taahhütte bulunmasını sağlayan “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri CEO Destek Beyanı”nı imzalayarak, Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından iş yerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar; her noktaya dâhil etme ve  uygulama konusundaki ciddiyetimizi, tüm dünyaya beyan etmiş bulunuyoruz.

 

Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’nin, makro ve mikro ölçekteki tüm şirketlere örnek teşkil etmesini, kadınlara fırsat eşitliğinin bir tercih değil, zaruret olduğunun tüm insanlık tarafından bilincinde olunması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra da kadınların çalışma hayatının desteklenmesi ve kız çocuklarının eğitim ve iş hayatına katılımının artırılması için Yıldızlar Yatırım Holding’in bünyesindeki tüm kuruluşların katılımıyla öncü olacak nitelikte çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri

 

 

 

Liderlik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

 

  • İş yaşamında cinsiyet eşitliği için üst düzeyde liderlik ortaya koyun.

 

 

Eşit Fırsatlar ve Ayrımcılık Yapılmaması:

 

  • Kurumunuzda bulunan kadın ve erkek tüm çalışanlara adil ve eşit davranın, insan hakları ve ayrımcılık yasağı ilkelerine itibar edin ve destek verin.

 

 

Sağlık, Güvenlik ve Şiddet Görmeme:

 

  • Kurumunuzda çalışan kadınlara kadın veya erkek tüm bireylerin cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını garantileyin.

 

 

Eğitim:

 

  • Kurumunuzda çalışan kadınları her türlü eğitim ve mesleki gelişim konusunda teşvik edin.

 

 

İş Geliştirme, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Uygulamaları:

 

  • Kurumunuzda girişim, iş geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerine ilişkin uygulamaların kadınların güçlenmesine yarayacak şekilde yürütülmesini sağlayın.

 

 

Toplumsal Liderlik ve Katılım:

 

  • Eşitliği, çalışanların örgütlenme ve savunuculuk haklarını teşvik ederek destekleyin.

 

 

Şeffaflık, Ölçme ve Raporlama

 

  • Kurumunuzda cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeyi ölçün ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşın.