Page 44 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 44

KARİYER ÖYKÜLERİ

     Yenilenmeye     yapılan     yatırımın


     katkıları


     Bir şirketin gerek üretim süreçlerine gerekse kurumsallaşmaya sürekli yatırım yapması,
     çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerine yenilik getiriyor ve katkı sağlıyor.

      Yıldız Entegre
        İthalat
       Müdürü     İlkokuldan üniversiteye kadar hep İzmit’te bulundum. İs- lat Müdürlüğü ve İhracat Müdürlüğü olarak ikiye ayrıldığı
      Yusuf Baştürk  tanbul’da yüksek lisans yaptığım dönem ihracat görevlisi  zaman İthalat Müdürü olarak görevimi sürdürdüm. Bu
                    olarak kariyerime ilk adımı attım. İstanbul  kapsamda Yıldız Entegre’nin ithal ettiği tüm ham madde,
                      sadece eğitim almak için yaşadığım  yarı ve bitmiş mamullerin satın alma/sipariş sürecinden
                       bir şehirdi; ailemin ve tüm arka- gümrüklemeye kadarki süreçlerinde aktif olarak görev
                         daşlarımın olduğu İzmit’te  yapıyorum.
                         çalışmak istiyordum. Hafta
                          sonu İzmit’e geldiğimde  2005 yılından bu yana görevde olduğum için şirketin
                           “Kocaeli” gazetesinde bir  hemen hemen bütün yatırımlarında görev aldım. Bu
                           ilan gördüm ve Yıldız  süreçte birçok anı biriktirdim. Bunlardan birini paylaşmak
                           Entegre’ye başvurumu  istiyorum: 2011’de, Ekim sonunda ABD Yıldız Entegre cips
                           yaptım. 15 yıl önce  terminalinde odun tedarikçilerimiz, liman idaresi yetkilileri
                           Yıldız Entegre’deki  ve terminal çalışanlarımızın katılımıyla YILDIZLAR adlı ge-
                           hikayem böylece baş- mimizin önünde küçük bir kutlama düzenlemiş, geminin
                           lamış oldu.    yüklenmesi sürecinde orada kalmıştık. Bu ana tanık olmak
                                     ve bu süreçte görev almak benim için unutulmaz bir anı.
                          Dış Ticaret Sorumlusu
                          olarak işe başladığımda  Yıldız Entegre hem üretime hem de kurumsallaşmaya
                         bu bölüm henüz ithalat ve  sürekli yatırım yapan bir şirket. Böyle dinamik bir şirkette
                        ihracat olarak ayrılmamıştı. O  çalıştığınızda kendinizi sürekli geliştirmiş ve yeni şeyler
                       zaman hem ithalat hem de ihracat  öğrenmiş oluyorsunuz. Yıldız Entegre demek, sürekli geli-
                     süreçlerinden sorumluyduk. Birkaç yıl  şim ve değişim demektir. Bu şirkette görev almak benim
                 sonra Dış Ticaret Müdürü oldum. Departman İtha- için bir gurur.
    42      To read a brief summary in English, please go to page 58.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49