Page 42 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 42

PAYDAŞLARIMIZ

     ‘Yıldız Entegre’nin     ürünlerini gönül


     rahatlığıyla satışa     sunuyoruz’     İzmir’de Yıldız Entegre ürünlerini
     müşterileriyle buluşturan Güzfit’ten
     Fetullah Gözel, bu iş birliğinin nasıl
     başladığını anlatıyor.
              Şirketinizin kuruluş hikâyesini paylaşır mısınız? 15’i müteahhit ve inşaat firmaları, yüzde 35’i ise toptan
              2002 yılında İzmir, Karabağlar’da ithal laminat parke bayisi  satışlarla karşılanıyor.
              olarak hizmet vermeye başladık.
                                     Yıldız Entegre’nin ürünleriyle ilgili
              Yıldız Entegre’yle ne zaman ve nasıl tanıştınız? müşterilerinizden ne gibi dönüşler alıyorsunuz?
              2006 yılında ithal laminat parkelere getirilen kota  Ürünlerimiz piyasada kalitesiyle bilinen, sektörün
              nedeniyle yerli üretim bir ürünle devam etme ihtiyacı  lokomotif güçlerinden olduğu için müşterilerimiz çok
              doğdu. Bu ihtiyaca o dönemde laminat parke üretimi  memnunlar. Malzeme veya montaj kaynaklı her türlü
              gerçekleştirmeye başlayan Yıldız Entegre’yle cevap  sorunda usta ile müşteri arasında arabuluculuk yaparak
              vermeye karar verdik. VarioClic laminat parkeyle devam  kimseyi mağdur etmeden müşterinin sorunlarını
              etmek istedik. Yıldız Entegre’yle yaptığımız görüşmeler  çözmeye çok önem veriyoruz. Bu şekilde çözüm
              neticesinde anlaştık. VarioClic markasına ait laminat  sağladığımız için müşterilerimizin hem bize hem de Yıldız
              parkelerin İzmir ve çevre illere satışında, tanıtımında  Entegre ürünlerine güveni artıyor, ustalar da bizimle
              büyük emek ve çaba sarf ettik.        çalışmaktan memnun olduklarını söylüyorlar.

              Yıldız Entegre’nin hangi ürünlerinin satışını  Biliyorsunuz Yıldız Entegre, Yıldızlar Yatırım
              yapıyorsunuz?                 Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Holdingin
              Yıldız Entegre’nin laminat parke ve VarioDor marka  ekonomiye katkıları hakkındaki düşüncelerinizi
              MDF kapı ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz. Şu  paylaşır mısınız?
              anda piyasada bulunan diğer ürünlere kıyasla daha  Ülke ekonomisine katkı sunan, yerli üretim yapan
              kaliteli ürünler olduğunu bildiğimiz için tümünü gönül  firmalarımızın daha da iyi noktalara ulaşması için destek
              rahatlığıyla ve güvenle satıyoruz.      olmak vatandaşlık görevi gibi. Dünyada diğer büyük
                                     firmalarla rekabet edilmesi açısından bu gibi firmaların
              Müşteri portföyünüz kimlerden oluşuyor?    yatırımlarını artırmaları gurur verici. Bu nedenle Yıldız
              Müşteri portföyümüzün yarısını piyasada laminat parke  Entegre ve Yıldızlar Yatırım Holding yönetimini tebrik
              montajı yapan ustalar oluşturuyor. Kalan kısmın yüzde  ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.    40      To read a brief summary in English, please go to page 58.
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47