Page 3 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 3

Sayı 9 • Nisan 2020


                            Merhaba,               Hello,
                  Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de yaşanan COVID-19   As the evolving COVID-19 pandemic forces us
                    salgınından dolayı evlerimizden sadece hayatın    just like the entire world to isolate ourselves
     Yıldızlar Yatırım Holding AŞ’nin  devamlılığını kesintisiz sağlayabilmek için çıktığımız  and only leave our homes for essential needs,
     kurumsal dergisidir.      bugünlerde sizlere Yıldız’da Yaşam aracılığıyla   we greet you with a new edition of Yıldız’da
                   sesleniyoruz. Dünya genelindeki tedbirlerin yanı sıra,  Yaşam. In addition to the widely applied
                                               measures around the world, we take other
                    Yıldızlar Yatırım Holding olarak da ciddi tedbirler  serious precautions at Yıldızlar Yatırım Holding.
                    alıyoruz. Yönetimin desteğiyle kurulan Yıldız Afet  We established Yıldız Disaster Coordination and
     Yayın Türü         Koordinasyon ve İletişim Kurulu (YAKİK) aracılığıyla  Communication Committee (YAKİK) with the
     Yaygın Yayın / Gayri Siyasi tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza insan sağlığı  support of the Management to offer solutions
                    ve iş sürekliliği adına fayda sağlayacak çözümleri,  to benefit all our employees and stakeholders
     Yıldızlar Yatırım Holding Adına  resmi makamların açıklamalarını da yakından takip  and to protect their health while ensuring
     İmtiyaz Sahibi      ederek sunuyoruz. Evlerimizde bizim de bireysel olarak  business continuity by following the guidance
                                               of relevant authorities closely. I would like to
     İlkay Ünal         alacağımız önlemlerle bu salgının üstesinden en kısa  believe that we will overcome this pandemic by
                   sürede hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Çünkü artık COVID-19’un  standing in solidarity and taking measures in our homes and personal
     Yazı İşleri Müdürü         alacağımız önlemlerden daha güçlü olmadığını biliyoruz. lives as well because we now know that we can overcome COVID-19
     Mehmet Bülent Yücelen                         with our strength and conscious actions.
                   Yıldızlar Yatırım Holding olarak 130. yılımızda üç kıtada ve 50’den fazla
                    ülkede azimle sürdürdüğümüz çalışmalarımızla Türkiye ekonomisine  At Yıldızlar Yatırım Holding, with 130 years of history and operations
     Editör           katkı sunmaya ve dünya markası olma vizyonumuza ilerlemeye devam  on three and more than 50 countries, we are committed to
     Leyla Atay          ediyoruz. Bu yolculukta her zaman değişimi takip etme ve işleyişimizi  contributing to the Turkish economy and moving forward in line with
                   dönüşen dünyayla uyumlu hale getirme çabası içinde olduk. Yıldız Demir  our vision of becoming a global brand. In this journey, we always
     Görsel Yönetmen      Çelik için Birİz Kurumsal Dönüşüm Programı’nı başlattık. Yıldız Entegre’de  strived to follow change and align our operations with the evolving
                                         world. This is why we launched the “Birİz Corporate Transformation
     Senem Ener         ise hiçbir yeniliğe geç kalmamak için “Fikrinle Gel!” platformunu devreye  Program” at Yıldız Demir Çelik. Meanwhile, at Yıldız Entegre, we
                   aldık. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz İGSAŞ Bayi Toplantısı’nda ise  introduced the platform “Come With Your Idea!” And recently,
     Tasarım Uygulama      bayi temsilcilerimizle bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk,  we organized the İGSAŞ Dealer Conference to come together with
     Emre Yamakoğlu              temsilcilerimizin soru ve önerilerini dinledik. representatives from our dealers to exchange ideas, and also we
                                         listened to their suggestions and answered their questions.
     Fotoğraflar         Amaçlarına doğru ilerlerken hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermeyen  As a group that never compromises its principles on its path towards
     Aykut Karadere      Yıldızlar Yatırım Holding olarak toplumsal fayda sağlamanın sorumluluğuyla  its goals, we at Yıldızlar Yatırım Holding made a new investment with
                    yeni bir yatırıma daha imza attık. YYH Yıldız Enerji, sürdürülebilir ve  the responsibility of creating benefit for the society. YYH Yıldız Enerji
                   verimliliği yüksek enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç neticesinde hayata
     Haber Merkezi      geçirildi. Bu şirketimizin çatısı altında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin yanı  is a new company established to meet the need for sustainable and
                                         highly efficient energy resources. In addition to the regular operations
     Engin Berk, Hüseyin Türk,  sıra, devreye alacağımız projelerle bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.  of an energy company, at YYH Yıldız Enerji, we will engage in activities
     Sercan Karagöz      Böylece yarattığımız etkinin çok daha geniş bir alana yayılmasını umuyoruz. to raise awareness through various projects and hopefully have much
                                         wider impact.
     Katkıda Bulunanlar      Yıldız’da Yaşam’ın yeni sayısında yukarıda bahsettiğim başlıklara dair  The new edition of Yıldız’da Yaşam provides more information about
                   tüm detayları bulabilirsiniz. Ayrıca paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz
     Aydan Açıkalın, Büşra Özcan, Elif  röportajları, Türkiye’nin ilk marka danışmanı Güven Borça’yla gerçekleştirilen  the topics I mentioned. I hope you will enjoy the interviews with
     Kutlu, Levent Pakdamar  söyleşiyi ve Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilerden derlenen, COVID-19’a  stakeholders as well as an exclusive talk with Güven Borça, Turkey’s
                                         first brand consultant, and Health pages with special focus on
                   odaklanan Sağlık sayfalarımızı merakla okuyacağınızı tahmin ediyorum.  COVID-19 with information derived from the Ministry of Health data.
     Yönetim
     Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş.          Tüm dünyaya şifa diliyorum. I hope we all heal soon.
     Arslanbey OSB Mah.                       İlkay Ünal

     1. Cadde No: 13                       Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
                                   Secretary General of the Board
     41285 Kartepe / Kocaeli
     T: 0262 316 61 00
                  İÇİNDEKİLER
     www.yildiz.com.tr
     Yapım
     Demirbağ Yayın ve Tasarım
                                    UZMAN GÖRÜŞÜ
     İBA Blokları 42/6 Barbaros Bul.  02 HABER      22   Borça’yla pazarlama ve marka üzerine 40 PAYDAŞLARIMIZ
                                    Türkiye’nin ilk marka danışmanı Güven
                                                   • Yıldız Entegre: Fetullah Gözel
                      Tam 130 yıldır Türkiye’nin ‘Yıldız’ı
     Balmumcu / İstanbul                                     • İGSAŞ: Yusuf Zengin
                      HABER                           KARİYER ÖYKÜLERİ
     T: 0212 347 47 80        Sürdürülebilir geleceğe yıldızlı  26 HABER        Yenilenmeye yapılan
                  04 bir adım Yıldız Enerji      Afetlere karşı bilinçlenmek 42 yatırımın katkıları
     www.demirbag.com.tr
                      ODAK             İNOVASYON
                      Dünya değişiyor Yıldız Demir  30 Yıldız Entegre’de İNOVASYON  44 YILDIZLARDAN HABERLER
     Ofset Baskı ve Hazırlık  06 Çelik dönüşüyor         zamanı!
     MD Basım         12   TOPLUMSAL KATKI    32   HABER             SAĞLIK
                      Yıldızlar Yatırım Holding’den
                                    Yıldızlar Yatırım Holding’den
                                                   Yeni koronavirüs hakkında
     Sertifika No: 41746       ‘geleceğe nefes’       benchmark ziyaretleri 48 merak ettikleriniz
     Seyrantepe Mah.      14   HABER         34   YENİ TRENDLER     50   HOBİ
                      Yıldız Entegre yenilikçi vizyonuyla
                                    • VarioClic Exclusive 5G
     İbrahimkaraoğlanoğlu Cad.    fuarların yıldızı oldu    • The Nine          Spor ve eğlence bir arada: Kayak
     No: 105/1236        18  HABER         36   UZAKLARA YOLCULUK   52   DEKORASYON
                                                   Tasarımda well-being neden
     Kağıthane / İstanbul       İGSAŞ’la Toprak Aşkına!   Yeniden doğan şehir: Hannover önemli?     1
   1   2   3   4   5   6   7   8