Page 49 - Yıldız'da Yaşam - 8. Sayı
P. 49

Yıldız Entegre Çevre Yetkilisi Şerafettin Saim
Başarıyla gelen ödüller
Yıldız Entegre’yle 2012’de Akhisar Yonga Levha Tesisi için verilen Çevre Mühendisliği ilanına başvurmamla yolumuz kesişti. Çalışma hayatım boyunca birçok farklı pozisyonda görevlendirildim. Çevre mühen- disliğinin yanı sıra, kalite kontrol mühendisi, İSG sorumlusu, kalite yönetim sistemleri sorumlusu olarak da görev yaptım. Yıldız Entegre’nin faaliyet- lerini sürdürülebilir çevre felsefesiyle yürütmesi Çevre Birimi’ne ciddi sorumluluklar yüklüyor. “Ağacın İzinde” felsefesinin gerekliliklerini sağlamak için ham madde yönetiminden başlayarak üretim esnasın-
da ve sonrasında oluşan atıkları ve diğer çevresel etkilerin verimli kullanımını düzenleyecek ya da bunları kontrol altında tutacak projeler geliştiriyoruz. Önleyici faaliyetlerle, süreçlerimizi çevreye etkisi or- tadan kaldırılmış olarak yürütüyoruz. Geliştirdiğimiz projeler, şirketimizin çevre giderlerini minimize ede- rek veya ortadan kaldırarak ek maliyetlerin oluşması önlüyor. Bu, Yıldız Entegre’nin çevre politikasının yerine getirilmesi için bir gereklilik olduğu kadar, çevre prestiji için ön plana çıkan bir olgu.
Çevre birimi olarak “Ağaç Sanayisi Üretiminde Madde Akım Yönetimi ve Yıldız Entegre Uygula-
maları” projesini 2015’te hayata geçirdik. Sürekli geliştirdiğimiz proje, birden fazla alt projeyi barın- dırıyor. Projenin en önemli özelliği tek bir
sektör, süreç için değil, tüm sektör ve
süreçlere kolay entegre edilmesi ve uygulanması. Bu da birden fazla sektörde faaliyet gösteren
Yıldızlar Yatırım Holding
için doğru bir proje olma
özelliğini ortaya koyuyor.
“Atık varsa sorun vardır”
teması çerçevesinde ge-
liştirilen proje, bütünleş-
tirici çözümler sunuyor.
Projemiz 2017’de Kocaeli
Sanayi Odası Şahabettin
Bilgisu Ağaç ve Ağaç Ürün-
leri Sektörü Çevre Ödülü’n-
de birinciliğe, 2018’de İstanbul
Sanayi Odası tarafından Büyük
Ölçekli İşletme Çevre Dostu Uygu-
lama Projesi Jüri Özel Ödülü’ne layık
görüldü. Yönetim kurulumuzun verdiği Başarı Takdirnamesi de benim için önemli bir anı oldu.
Yıldız Demir Çelik Bakım Müdürü Murat Çaklılı
Öğretirken öğrenmek
Yıldız Demir Çelik’le yolumuz Şubat 2015’te kesişti. Gö-
rüşmelerin ardından o zaman Yıldız
Demir Çelik yatırımının yapılması
planlanıyor- du. Mart
sonlarına doğru işe başladım. Buraya
geldiğim- de Yıldız
Entegre’yi biliyordum
ama işin içine girdikten sonra daha önce çalıştığım yerlerden çok farklı izlenimler elde ettim. Bize ve- rilen değeri gördükçe ne kadar büyük bir firmada çalıştığımı bir kez daha anlıyorum. Türkiye’nin sayılı şirketlerinden birinde görev yapıyor olmak bana gurur veriyor. Kurum kültürünün iyice yerleşmesiy- le de Yıldız Demir Çelik’in dünya çapında bir şirket olacağına inanıyorum.
Tüm çalışma arkadaşlarıma eşit davranmaya, bildiklerimi onlara aktarmaya çalışırken onlardan çok şey öğreniyorum. Çalışanları gibi genç olan Yıldız Demir Çelik’te çalışacak olan ve çalışan genç arkadaşlarımıza gelecek kariyer planlaması ve tec- rübelerini geliştirecek imkanları sağlayan şirketimiz, kariyerlerindeki ulaşabilecekleri en yüksek noktala- rın fırsatlarını da sunuyor.
To read a brief summary in English, please go to page 56. 47


   47   48   49   50   51