Sürdürülebilirlik

Bu topraklardan doğan ve bu toprakların değerleriyle kendini şekillendiren Yıldızlar Yatırım Holding’in; bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin ana amacı insanımız ve insanlık için katma değer üretmektir.

Yıldızlar Yatırım Holding; Yatırımlarını ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla en ince ayrıntısına kadar planlayarak bugün için değil, yarın için; kendisi için değil, çocuklarımız için gerçekleştirir.

Çevresel sermaye konusunda kurulan ekibimiz İklim Dostu Tarım, Su ve Enerji olmak üzere üç ana konuda faaliyetlerine devam etmekte ve çeşitli projelere imza atmaktadır.

Enerji verimliliğini artırmak hususunda; binalarda enerji verimliliği, taşıtlarda enerji verimliği ve sanayide enerji verimliliği olmak üzere organizasyonumuzdaki tüm oluşumlar için, sürdürülebilir politikalar uygun şekilde yapılandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Sosyal sermaye ekibimiz ise iş sağlığı ve güvenliğiyle, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Finans çalışma grubunu oluşturan, Finansal Sermaye Ekibimiz; çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun bu alandaki yaklaşımlarına sürdürülebilir politikalar çerçevesinde yön vermektedir.

İnovasyon, Sürdürülebilir Tüketim,  Döngüsel Ekonomi ve Eko Etiket alanlarında birçok proje geliştirerek, kurumumuzun duyarlılığını ortaya koymayı ve çalışanlarımızın sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda daha bilinçli kılmayı hedefleyen kapasite geliştirme ekibimiz; daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Kapasite Geliştirme Ekibimiz kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek ve geleceği bugünden daha iyi kılmak adına geliştirdiği sürdürülebilir stratejilerin yer aldığı Reporting matters (Sürdürülebilirlik Raporu) çalışmalarını hazırlamaktadır.

Yıldız Entegre Mersin Tesisinde elde edilen güneş enerjisi ile tesisin %10 enerji karşılanacak.

Yıldız Enerji ile minimum enerji ile maksimum tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Tesislerimizde devam ettirdiğimi enerji verimliliği ve enerji etüdü çalışmaları ile kayıplarımızı minumuma indirerek verimli israf edilen enerjiye engellemek, verimli ve sürdürülebilir bir üretimi sağlama çalışmaları yapıyoruz.

Verimlilik artırıcı projeler (VAP) ile kurumumuz içerisinde sürekli iyileştirmeyi sağlayarak israfı önlemeye, verimli ve sürdürülebilir bir üretimi sağlamayı gerçekleştiriyoruz.

Tesislerimizde uygulamaya başladığımız kestirimci bakım yaklaşımı ile ortaya çıkacak kayıpları henüz daha ortaya çıkmadan tespit edip kayıpların önüne geçmeye çalışıyoruz.

Holding grup şirketlerimizde devam etmekte olan dijitalleşme çalışmaları ile daha verimli, sürdürülebilir ve daha az atıklı bir üretim geleceğini hedefliyoruz.

Sürekli iyileşme, iyileştirme, verimli ve yalın üretim yaklaşımı ile bütün süreçlerimizi ve yaptığımız işleri en verimli kayıpsız ve sürdürülebilir olarak devam ettiriyoruz.

Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sağladığımız kişisel sürdürülebilir gelişim,  eğitim olanakları ve kişiye yatırım ile sadece grubumuz için değil, ülkemiz insanına da değer katıyoruz.

Enerji verimliğinde sadece çalışanlarımız değil, ailelerini ve paydaşlarımızı bilgilendirerek verim ülkemizdeki insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Bunu yaymayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın fikirlerine önem veriyoruz, şirketlerimize katacağı değerin verecekleri fikirlerin ve önerilerin sadece bizler için değil, ülkemiz ekonomisi için de çok önemli olacağına inanıyoruz. Bunun için sistemlerimizi geliştiriyoruz.

Ülkemizi dünya çapında temsil edecek kıymetli markalar yaratmak için var gücümüz ile çalışıyoruz.

İhracatın ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıların öneminin bilinci ile ihracat rakamlarını artırmak ve sürdürebilir kılmak için sürekli çalışıyoruz.

En kaliteli, kayıpsız, en az fireli ve uzun ömürlü ürünler üretip satıştan son kullanıcıya kadar müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmaya çalışıyoruz.

Ülkemize yaptığımız üretim yatırımları ile ülke ekonomisini güçlü ve sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam ediyoruz.