Page 51 - Yıldız'da Yaşam - 9. Sayı
P. 51

Yeni koronavirüsten korunmak
                            için hijyen önerileri

      Belirtiler
      En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve
      nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre,       • El temizliğine dikkat edilmeli.
      ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği
      ve ölüm gelişebiliyor.                   • Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı,
                                     sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
      Nasıl bulaşır?                        antiseptiği kullanılmalı.
      Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmalarıyla        • Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek
      ortama saçılan damlacıkların solunması            yoktur, normal sabun yeterlidir.
      yoluyla bulaşır. Hastaların solunum parça-         • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli.
      cıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan        • Hasta insanlarla temastan kaçınmalı, mümkünse en az 1
      sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun           metre uzakta bulunulmalı.
      veya ağıza götürülmesiyle de virüs alınabilir.
      Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas         • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas
      etmek risklidir.                       ettikten sonra eller sık sık temizlenmeli.
                                    • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse
      Risk grubu                          sağlık merkezlerine gidilmemeli.
      COVID-19 enfeksiyonuyla ilgili şimdiye kadar        • Sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer
      edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla        hastalarla temas en aza indirilmeli.
      hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme         • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek
      riski altında olduğunu gösteriyor. Vakaların         kullanımlık kağıt mendille örtülmeli.
      yüzde 80’i hastalığı hafif geçiriyor. Yüzde
      20’si ise hastane koşullarında tedavi ediliyor.      • Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi
      Hastalık genellikle 60 yaş ve üzerindeki           kullanılmalı.
      kişileri daha fazla etkiliyor.               • Mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek
                                     zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske
      Ayrıca kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet,        kullanılmalı.
      kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi         • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı; iyi
      kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanları        pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
      da risk altında. Çocuklarda hastalık nadir         • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği
      ve hafif görünüyor. COVID-19’un hamilelik          alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli
      sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair
      bir kanıt da bulunmuyor.                   noktalardan kaçınılmalı.
                                    • Mümkün olduğu kadar yurt dışına yolculuk yapılmamalı.
      Tanı nasıl konur?                     • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu
      Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler        semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna
      testler Türkiye’de mevcuttur. Tanı testi sade-        başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi
      ce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viro-         verilmeli.
      loji Referans Laboratuvarı’nda ve belirlenmiş
      Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılıyor.
                          Bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan covid19.saglik.gov.tr adresinden derlenmiştir.
                                                           49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56